Kalaniketan International School
Kalaniketan International School

CLASS X TOPPERS 2016

1ST Position Holders

RIYA KOLI - CGPA: 10


2nd Position Holders

RINCLE PANDEY - CGPA: 9.4
KHUSHI RAJAWAT - CGPA: 9.4
NISHTA SHARMA - CGPA: 9.4
JIVRAG CHOUDHARY - CGPA: 9.4

3rd Position Holders

GULSHAN KUMAR - CGPA: 9.2
POOJA - CGPA: 9.2